февраля 09

Открытие игристого вина

http://madein.md/ru/news/sobytiya/otkrytie-igristogo-vina-proizvedennogo-v-moldove-degustatsiya-26-vidov-ot-12-mestnyh-proizvoditelei-foto