8 decembrie

Participarea la tirgului de Craciun impreuna cu Ambasada Republicii Moldova în Lituania

Pe data de 02 decembrie 2017, colectivul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Lituania, a participat la edi?ia jubiliara a Târgului Interna?ional de Craciun, desfa?urat la Vilnius. Târgul Interna?ional este organizat de catre Asocia?ia Interna?ionala a Femeilor de la Vilnius. Târgul de Craciun, care s-a aflat în acest an la edi?ia a 15-a, a fost deschis oficial de catre dna Alma Adamkiene, care este Ambasador de onoare al acestui târg (so?ia ex-pre?edintelui Valdas Adamkus) ?i de dna Silvija Skvernele, so?ia premierului Lituaniei S.Skvernelis. La iarmaroc cu standuri separate au luat parte peste 30 de misiuni diplomatice, precum ?i mai multe ?coli interna?ionale din or. Vilnius. Ambasada Republicii Moldova, de asemenea, a participat cu un stand de ?ara, fiind expuse spre vânzare produse autohtone – sucuri, ciocolata, vinuri. De asemenea, au fost prezentate tablouri hand made a unei pictori?e din diaspora. Standul na?ional a fost vizitat de mai mul?i locuitori ?i oaspe?i ai ora?ului, reprezentan?i ai altor misiuni diplomatice. De rând cu alte misiuni diplomatice, Ambasada Republicii Moldova, a contribuit cu fondurile colectate pe durata Târgului la sus?inerea diferitor proiecte în domeniul educa?ional, a organiza?iilor de copii din Lituania, precum ?i a mai multor case pentru oamenii în etate. Echipa Ambasadei dore?te sa aduca sincere mul?umiri tuturor organiza?iilor ?i companiilor care au oferit produsele sale pentru a fi expuse la Târgul de Craciun 2017 - Moldova Fruct, Wine of Moldova, Alian?a Vin, companiei Rifero, Orhei Vit, Cricova, Chateu Vartely, gra?ie caror a fost posibila realizarea acestui proiect de caritate. De asemenea, aducem mul?umiri Consului onorific al Republicii Moldova la Marijampole, Martinas Urbaitis, pentru sprijinul financiar acordat în organizarea standului moldovenesc pentru Târg.